Zwetsloot Kunststof Kozijnen Fabriek
     "Kunststof kozijnen, ramen en deuren uit eigen fabriek geleverd (en montage) aan bedrijf en particulier."

Buitendraaiende kunststof ramen.


Naar buitendraaiende ramen

Wij kunnen op aanvraag naar buitendraaiende ramen maken in onze kunststof kozijnen voor klanten die hier specifiek naar zoeken. Normaal draaien kunststof ramen naar binnen maar maar in sommige situaties zijn er enkele voordelen om het raam naar buiten te laten draaien. Om aan deze vraag te voldoen hebben wij een kozijn ontwikkeld waarin de ramen naar buiten te openen zijn waarbij de inbraakwerendheid behouden blijft.

Dakkapel kozijn met 2 naar buiten draaiende kunststof ramen    Dakkapel kozijn met 2 naar buiten draaiende kunststof ramen   
Dakkapel in voorhout met kunststof kozijn met daarin naar buitendraaiende kunststof draairamen, zonder scharnieren in het zicht (verdektliggend). Ook twee roosters. Geheel uitgevoerd in vlak 74mm profiel.


Voordelen van naar buitendraaiende ramen

Voor de meeste mensen is een buitendraaiend raam gewenning en moet het kunststof raam liefst weer terug naar buiten opendraaien. Het raam draait dan niet over de vensterbank waardoor de planten en vensterbank inrichting niet steeds aan kant hoeft. Ook voor kleine ruimte's is het raam naar buitendraaiend gunstiger.

Een naar binnen draaiend raam van buitenaf gezien    Een naar buiten draaiend raam van buitenaf gezien
Kozijn 1 binnendraaiend: Van buiten gezien stippellijn betekend, draait van u af. draairichting rechts draaiend.
Kozijn 2 buitendraaiend: Van buiten gezien streeplijn betekend draait naar u toe. draairichting links draaiend.

Nadelen van naar buitendraaiende ramen

Eigenlijk zijn er ten opzichte van naar binnendraaiende draai kiep ramen meer nadelen als voordelen te noemen voor naar buiten draaiende kunststof ramen.

Hang en sluitwerk van naar buiten openslaand raam

Het hang en sluit werk is te verglijken met het hang en sluitwerk voor een binnendraaiend raam. Enige verschil is dat de scharnieren verdekt liggend uitgevoerd zijn: er zijn dus geen scharnieren zichtbaar zodat het inbraakveilig is. Verdektliggende scharnieren zijn overigens bij naar binnendraaiende ramen ook mogelijk. Verder is het inwendige systeem met diverse sluitnokken en een vleugelheffer hetzelfde als van het binnendraaiende draaikiep raam. Dit verdektliggende hang en sluitwerk heeft tevens een taats functie. Dit betekend dat het raam van de negge afdraaid. Vooral in betegelde of ver afgewerkte binnenmuren is dit een groot voordeel.

2 Video's van verdekt liggende scharnieren met taats functie